תפילת שבעת הכיוונים הגלקטיים


תפילת שבעת הכיוונים הגלקטיים

אחד: מהמזרח, ביתו של האור, מי ייתן והחוכמה תשקע בנו, עד שנוכל לראות את כל הדברים בבהירות.

שניים:

מהצפון, ביתו של הלילה, מי ייתן והחוכמה תבשיל בתוכנו עד כי נוכל לדעת הכול מתוכנו.

שלוש:

מהמערב, ביתה של הטרנספורמציה, מי ייתן והחוכמה תומר לעשייה נכונה, כדי שנוכל לעשות את מה שחייב להיעשות.

ארבע:

מהדרום, ביתה של השמש הנצחית, הלוואי ועשייה נכונה תקצור את היבול בכדי שנוכל ליהנות מפירות ההוויה הפלנטארית שלנו.

חמש:

ממעל, ביתנו בשמי הרקיע, בו אנשי הכוכב ואבות-אבותינו נאספים, הלוואי וכל ברכותיהם יגיעו אלינו עכשיו.

שש:

מתחתינו, ביתה של האדמה, מי ייתן ודפיקת הלב של ליבת הקריסטל שלה, תברך אותנו בהרמוניות המסיימות את כל המלחמות.

שבע:

מהמרכז, המקור הגלקטי שהוא הכול בבת אחת, הלוואי והכול יהיה נודע כאור גדול של אהבה משותפת.

תרגום מ"הרמוניית המוח והטבע" / רחלי גנון


פרסומים נבחרים
פרסומים אחרונים