כשאדם מאושר


כשאדם מאושר

"כשאדם מאושר, המזל מאיר לו פנים בכל אשר יפנה, משום שהמזל הוא מצב פנימי שנובע מתוך האדם. ההוויה הפנימית של האדם וניצוץ הרוח שאינה נפרדת ממנה, הם שמכילים את כוח הקיום האינסופי. האהבה היא הכלי שבעזרתו ניתן להפיץ את הכוח הנצחי שאי אפשר להכחידו, היכול גם לגבור על המוות ולהפיץ אור, שמגלם בתוכו את החוכמה, השלווה וכל מה שמצוי מעבר להבנה. אדם חכם הוא זה המכיר בקיומה של רוחו ועובד איתה בהתאם לחוקי הבריאה. א...י אפשר לבטא אהבה במילים, משום שלאהבה אין מקום. כן, אי אפשר להרוס אותה, לעצב אותה, או להפוך אותה למה שאיננה. פלא הוא חתירתו של הכוח הרוחני לשלמות, אך לעיתים קרובות מידי האנושות מסתירה את הפלא מאחורי מעטה של מסתורין משום שהיא אינה מסוגלת לתת לדבר הסבר הגיוני. מה שלא נחווה בעבר, נחשב תמיד לפלא גדול" (תקשור מהפליאדות) מתוך זכות הזיקנה – חוכמה...שירלי מקליין


פרסומים נבחרים
פרסומים אחרונים