אנקדוטות מתקשורי קריון בישראל


אנקדוטות מתקשורי קריון בישראל

"לא ניתן לראות את אלוהים בתפיסה של המימד השלישי. אלוהים הוא רב-ממדי. אתם כאן בכדי לשתול את זרעי התודעה של ארץ חדשה. העיר על הגבעה. ירושלים החדשה. חיו את האמת שלכם היום. לעם הנבחר תהיה חמלה מוגברת לאלוהים ואדם. שאלו את עצמכם. האם אתם חיים באמת את האמת שאתם מאמינים בה?" (קריון בארץ הקודש)

קריון אוהב לדבר אלינו בחידות, מטפורות ואלגוריות. היו שלושה עשר תקשורים מדהימים בכל המסע. כולם עסקו בארץ ישראל, בישראלים, באבות אבותינו הקדומים, בדרכו המעודנת הוא אישר לנו כי אכן אנו היינו כאן קודם, אפילו הרבה לפני שנוצר היקום ונוצרה האנושות. בתקשור מרגש ממצפה רמון הוא סיפר לנו מהו אדם מואר. לא זה החושב כי דרכו היא הנכונה, היחידה והאמיתית ביותר, אלא זה הרואה את הנשמה, הניצוץ האלוהי בכל אדם שהוא פוגש, רק מעצם היותו אדם. אין אדם שהוא יותר מפותח או נאור או נעלה. אדם הוא אדם באשר הוא אדם. בשר ודם. מעבר למאסטרים ולדתות ולאמונות ולהרגלים ולמלבושים ולכתות ולארגונים, נמצא האלוהי שבתוכינו והוא נמצא אצל כולם. כל אחד מ-13 התקשורים קיבל אות וכולם יחד יצרו משפט שהוצג לנו כחידה ונכתב מימין לשמאל כמנהג המקום בכדי לכבד אותנו הישראלים. המשפט הוא - שלום על ישראל - אמן!!! PEACE IN ISRAEL

פמליית קריון התפזרה בים של דמעות ופרץ שמחה שהעיפו את גג האוהל בכפר הנוקדים. זרעי אהבה וריפוי נשתלו לאורכה ורוחבה של הארץ במסע מאתגר. נמשיך להשקותם באמצעות מקהלת הריפוי. מאות מחברינו הגיעו מכל קצוות תבל לשיר איתנו. אנו הנשמות העתיקות ביותר שהתנדבו ועמדו בתור בכדי להיות כאן מבראשית. עמדנו כמקשה אחת כל לוחמי האור במקומות המרוכזים ביותר במוות ושנאה וחגגנו את לכתו של החושך. מסע היזכרות בישראליות, בראשוניות. אנו היהודים. הנבחרים. ובנו בחרת מכל העמים. מודה אני לפניך בורא עולם


פרסומים נבחרים
פרסומים אחרונים