קישה


"כל אחד ואחד מאיתנו נולד לתוך עולם בעל חוקים ודתות שנוצרו על ידי בני אנוש, ועתה אנו חייבים לאמור כי אנו רוצים יותר, כי יש יותר!!!

הדרך היחידה בה אנו יכולים לשנות ולהציל את עצמינו היא להיזכר במי שאנו. לימדו אותנו כי אלוהים הוא משהו המנותק מאיתנו, לימדו אותנו באמצעות הדת שאנחנו חוטאים ואנשים רעים ושעלינו להיות ראויים לגן עדן.

אך אני אומר לכם היום משהו שלא תשכחו לעולם. אתם אלוהים. נשמתכם היא אלוהים. אתם לא נפרדים מאלוהים. לכל אחד ואחד מכם ישנו עצמי גבוה שהוא אלוהים. נשמתכם והעצמי הגבוה שלכם הם חלק מהרוח הגדולה.

אלוהים אינו איש ואלוהים אינו אישה. אלוהים הוא ידיעה, אלוהים הוא הכול, אלוהים הוא אהבה ואור וכל הבריאה כולה.

אלוהים יצר את נשמתכם ונשמתכם חיה בתוככם. אתם אלוהים."

תרגום: רחלי גנון

Each and every one of us was born into a world with man-made rules and man-made religion, and now we must say we want more. The

re is more.

The only way that we can change ourselves and save ourselves is if we remember who we are. We were thought that god is something disconnected from us. We were thought by religion that we are sinful and bad and that we have to deserve heaven.

But I will tell you something today that you should never forget. You are god your soul is god. You are not separate from god. Every single one of you has a great I am and is part of the Great Spirit.

God is not a man and god is not a woman, God is knowing, God is everything, god is love and light and all of creation.

God make your soul. And your soul lives in you. You are god.


פרסומים נבחרים
פרסומים אחרונים