• Racheli Ganon

תפילת שבעת הכיוונים הגלקטיים


תפילת שבעת הכיוונים הגלקטיים

אחד: מהמזרח, ביתו של האור, מי ייתן והחוכמה תשקע בנו, עד שנוכל לראות את כל הדברים בבהירות.

שניים:

מהצפון, ביתו של הלילה, מי ייתן והחוכמה תבשיל בתוכנו עד כי נוכל לדעת הכול מתוכנו.

שלוש:

מהמערב, ביתה של הטרנספורמציה, מי ייתן והחוכמה תומר לעשייה נכונה, כדי שנוכל לעשות את מה שחייב להיעשות.

ארבע:

מהדרום, ביתה של השמש הנצחית, הלוואי ועשייה נכונה תקצור את היבול בכדי שנוכל ליהנות מפירות ההוויה הפלנטארית שלנו.

חמש:

ממעל, ביתנו בשמי הרקיע, בו אנשי הכוכב ואבות-אבותינו נאספים, הלוואי וכל ברכותיהם יגיעו אלינו עכשיו.

שש:

מתחתינו, ביתה של האדמה, מי ייתן ודפיקת הלב של ליבת הקריסטל שלה, תברך אותנו בהרמוניות המסיימות את כל המלחמות.

שבע:

מהמרכז, המקור הגלקטי שהוא הכול בבת אחת, הלוואי והכול יהיה נודע כאור גדול של אהבה משותפת.

תרגום מ"הרמוניית המוח והטבע" / רחלי גנון


Recent Posts

See All

לעזוב, לשחרר, להרפות, להמתסר

פרספקטיבה מלאכית - בהשראת אקדמיית המלאכים האם תהיתם אי פעם מה הם הדברים שאנו מנסים להבין? כולנו רוצים להבין את הגוף, כי אנו חושבים שהוא שייך לנו, אנו מנסים להבין את חיינו, כי אנו חושבים שהם שייכים לנו

כל הזכויות שמורות לרחלי גנון

Created by GoWeb