• Racheli Ganon

תפילה לשפע


תפילה לשפע

תפילה לאל עליון

ריבונו של עולם, בורא כל שישנו, מקור השפע והטוב

תן בליבי שכל טוב

לראות את הטוב שבי ובסובבי,

תן בליבי אמונה ושמחה לפעול בקלות ובפשטות

וליהנות מהעשייה

סייע לי להתפרנס ברווח ולא בצמצום,

בנחת ולא בצער, ביושר הגינות ושמחה

ותוך מימוש המתנות שברכת אותי בהן.

פקח את עיני לראות את הבחירה בכל רגע בחיי

והאר את עיניי לבחור תמיד בטוב.

פקח עיני לראות את השפע שאתה נותן לי בטובך

ופתח ליבי לקבלו באהבה

שאזכה להליכה בין הזרעים שנטעת בי

לצמחים שאצמיח

ואזכה לאכול מפריים לשובע

שאזכה לסייע ולתרום לנזקקים

ולעולם לא אחסר דבר

(מקור-א. אמסטכר)


כל הזכויות שמורות לרחלי גנון

Created by GoWeb