EFT – Emotional Freedom Techniques
טכניקות לחופש רגשי

הסבר:

איזון של כל 12 המרידיאנים. מאחה קצרים וחסימות. כלי עוקף חשיבה מעולה.

 

כל אירוע רגשי שלילי מייצר קצר בזרימה האנרגטית, נוצרת חסימה והאנרגיה לא זורמת בצורה טובה. אנו משתמשים בחוכמת הגוף באמצעות כלי זה. הוא זוכר כל קצר ישן ומשחזר אותו כשנתקל בסיטואציה דומה.

 

יעיל ל: שינוי אמונות מגבילות, לגופים הרגשי והפיסי, לביצועי שיא Pick Performance

 

לפני ההתחלה – למדוד בסקאלה של 1-10 עד כמה התחושה חזקה ולהשוות בסיבוב השני

 

משפט המפתח: (בסיבוב השני לשנות את המינוח כגון: למרות שאני עדיין כועסת ובטפיחות לאמור – "הכעס שנשאר")

 

למרות ש.... (אני פוחדת, הגמישות שלי מוגבלת, אני כועסת, אני לחוצה, יש לי כאב ראש)אני מקבלת את עצמי וסולחת לעצמי באופן עמוק.

(כך אנו מייצרים הודאה במצב וגם קבלה עצמית)

 

מתכונת:

הקדמה

סנדוויץ'' (פרוסה, גבינה, פרוסה)

 

הקדמה

לטפוח ביד קראטה בצד + אמירת המשפט הנבחר 3 פעמים

 

הפרוסה הראשונה

לטפוח בכל הנקודות (5-7 פעמים) – ובכל מקום אומרים את הבעיה כגון – פחד, פחד...

 

תחילת הגבה הפנימית, ברקה, מתחת לעין, מתחת לאף, מתחת לשפה התחתונה, נקודת יום כיפור באגרוף, בבית השחי ומעל לראש.

 

הגבינה

טפיחות בגב היד בין הזרת לאמה כל הזמן ותוך כדי מבצעים 9 פעולות:

 

עוצמים עיניים

פותחים עיניים

בראש ישר מסיטים את העיניים חזק ימינה למטה

בראש ישר מסיטים את העיניים חזק שמאלה למטה

סיבוב שלם עם העיניים ימינה בכיוון השעון

סיבוב שלם עם העיניים שמאלה נגד כיוון השעון

מזמזמים התחלה של שיר

סופרים עד חמש

מזמזמים שוב התחלה של שיר

 

הפרוסה השנייה

כמו הפרוסה הראשונה (חוזרים על זה ומסיימים עם זה)

 

לטפוח בכל הנקודות (5-7 פעמים) – ובכל מקום אומרים את הבעיה כגון – פחד, פחד...

 

תחילת הגבה הפנימית, ברקה, מתחת לעין, מתחת לאף, מתחת לשפה התחתונה, נקודת יום כיפור באגרוף, בבית השחי ומעל לראש.

 

כללי : ניתן לעשות מספר סיבובים בהתאם לצורך.